متن خبر

ممنوعیت فعالیت پایانه های فروش در خارج از کشور

زمان درج: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ [۱۶:۱۳:۲۱] - زمان ويرايش: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ [۰۹:۲۴:۲۱] - بازديد: ۴۵۶

شرکت شاپرک طی اطلاعیه ای به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت در مورد ممنوعیت فعالیت پایانه هادر خارج از کشور هشدارداد.

پیرو نامه های شرکت شاپرک با موضوع ممنوعیت فعالیت پایانه ها در خارج از کشور، اعلام شد در صورت شناسایی پایانه های فروش در خارج از کشور ، کد یا شناسه ملی پذیرنده در فهرست سیاه شاپرک درج می شود.

از همین روشرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت موظف شدند موضوع درج کد یا شناسه ملی پذیرنده در فهرست سیاه شاپرک و محرومیت ایشان از تمامی خدمات در شبکه پرداخت الکترونیک را برای پایانه ها4ی خارج از کشور به  اطلاع پذیرندگان برسانند.آخرین اخبار

{{ item.Title }}

{{ item.Title }}

{{ item.UpdateDateTime.DisplayDateTime }}

بیشتر بخوانید