پيام مديرعامل 

خدای را سپاس که در همه این سال ها توانستیم تا در کنارهم به عنوان خانواده بزرگ  ایران کیش در راستای پیشرو بودن در صنعت پرداخت از جایگاه این شرکت به عنوان یکی از اولین شرکت های ارائه کننده خدمات پرداخت صیانت کنیم .

در این مدت، اهداف مشخصی  را دنبال و چالش های زیادی را نیز تجربه  کردیم.

ایران کیش، طی سال های گذشته به لطف یارانش از بحران های مختلفی نیز با موفقیت عبور کرد وهیچ گاه خم به ابرو نیاورد، بلکه این چالش ها را با صبر و همت اعضای این شرکت پشت سر گذراند.

ما تمام دستاوردها را مدیون گنجینه های ارزشی سرمایه های انسانی خود و مردمی هستیم که در مدت فعالیت ایران کیش به ما اعتماد کردند و جزئی از خانواده ما شدند.

اما می خواهیم همچنان سرآمد باشیم، رشد کنیم و برای فراهم کردن نیازهای مردم خوبمان آنچه را که از توانمان برمی‌آید انجام دهیم، درحوزه خدمات نوین پرداخت اینترنتی، موبایل و سایر حوزه‌‌هاي تخصصی، بهترین ها را ارائه کرده و با حمایت مشتریان، سهامداران، شرکا و سرمایه های انسانی و شما مردم عزیز، چون سالیان پیش و چه بسا بیشتر از همیشه در مسیر پیشرفت و خدمت، گام برداریم .

در همین راستا برای یافتن جایگاهی ممتاز، رسیدن ‌به وسیع ترین شبکه ابزار پرداخت، بهترین محصولات و ارائه سریعترین خدمات از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد. افزایش بهره وری و ارتقا سهم بازار را در نظر می گیریم و وفادار سازی مشتریان را از جمله آرمان‌های مورد تاکید خود قلمداد می‌کنیم.

در سال جدید و با رویکردی متفاوت‌ عهد می بندیم تا در چابک سازی سازمان، تغییر ساختار دارایی ها، جذب و پرورش نیروهای خلاق و نو آور، ارتقا و بهبود ارتباطات درون سازمانی و توسعه سطح رفاه و معیشت کارکنان، گام های خود را از همیشه مستحکم تر برداریم .

و چه خرسندیم که امسال را سال رونق تولید نام نهادند، نامی که می تواند موتور محرک اهداف ما در ایران کیش باشد. همان طور که همواره در تولیدات بومی و استفاده از توانایی های سرمایه های ایران کیش همت گماشتیم امسال همزمان با سال رونق تولید، این همت را دوچندان خواهیم کرد. ایمان دارم که امروز با آموخته هایمان از شکست ها، با کوله باری از افتخارات و تمرکز بر نقاط مثبت، تقویت و بهبود نقاط ضعف خود سالی بهتر از سال های گذشته خواهیم داشت و عزم مان برای ساخت روزهایی بهتر درایران کیش جزم تر از همیشه است .

 پیمان منعم طبری