شرکت کارت اعتباری ایران کیش نرم افزار اندرویدی خود را تحت عنوان "پات" جهت استفاده دارندگان کارت رونمایی می کند. کاربران می توانند از طریق این نرم افزار عملیات زیر را انجام دهند:

خرید شارژ تلفن همراه

پرداخت قبض

پرداخت وجه به حسابهای سازمانی خیریه

این نرم افزار را می توانید از اینجا دانلود نمایید.